Nýjast á Local Suðurnes

Standa við kröfu um verkfræðilega úttekt – Eftirlit með verksmiðjunni fordæmalaust

Myndin tengist fréttinni ekki beint

Umhverfisstofnun fellst ekki á þá ósk Sameinaðs Sílikons hf. að fyrirtækið fái sex mánuða frest til að bæta úr frávikum. Mikilvægt sé að nú þegar verði í varúðarskyni stigin markviss skref til að ná betri tökum á rekstri verksmiðju Sameinaðs Sílikons hf. hvað varðar mengunarvarnir.

Í svarbréfi Sameinaðs Sílikons til Umhverfissstofnunar 7. mars sl., eftir að stofnunin hafði áformaðað fram skyldi fara verkfræðileg úttekt í kjölfar ítrekaðra frávika m.a. varðandi reykhreinsun og ólykt þar sem 300 kvartanir hafa borist frá íbúum á þeim fjórum mánuðum sem verksmiðja  hefur verið starfrækt, er velt upp spurningum um jafnræði við ákvarðanatöku. Boðaðar aðgerðir Umhverfisstofnunar um óháða verkfræðilega úttekt og  takmörkun á starfsemi verksmiðjunnar að óbreyttu, eru í svarbréfi Sameinaðs Silíkons taldar óþarflega íþyngjandi fyrir fyrirtækið. Á það fellst Umhverfisstofnun ekki.

„Vill stofnunin [Umhverfisstofnun] benda á að fram hefur komið að vegna umfangsmikilla og endurtekinna rekstrarvandamála sé umfang eftirlits með verksmiðjunni fordæmalaust. Þá hefur rekstur verksmiðjunnar sérstöðu hvað varðar eðli, umfang framleiðslu og nálægð við íbúabyggð,“ segir í bréfi Umhverfisstofnunar.

Umhverfisstofnun telur jákvætt að rekstraraðili vinni að því að greina vandamál í rekstri verksmiðjunnar og setji fram úrbótatillögur bæði með samstarfi við framleiðanda mengunarvarnabúnaðar og með öðrum utanaðkomandi sérfræðingum. Stofnunin óskar eftir að fá allar upplýsingar er út úr þeirri greiningarvinnu munu koma um leið og þær liggja fyrir og geta þær upplýsingar haft áhrif á umfang þeirrar verkfræðilegu úttektar sem stofnunin hefur boðað.

Umhverfisstofnun telur þó ekki nægilegar upplýsingar fram komnar til að falla frá þeim áformum sem tilgreind voru í bréfi til fyrirtækisins, þann 21. febrúar sl. um að fara þurfi fram verkfræðileg úttekt á hönnun og rekstri verksmiðjunnar. Stofnunin mun því á næstu vikum leita eftir tilboðum í slíka úttekt. Rekstraraðili verður upplýstur um umfang úttektarinnar og úttektaraðila áður en af henni verður.

„Fram skal fara verkfræðileg úttekt á hönnun og rekstri Sameinaðs Sílikons hf. hvað varðar þörf á úrbótum á mengunarvarnabúnaði og mengunarvörnum sem og orsök og upptök lyktarmengunar. Þar til úttektin hefur farið fram og niðurstaða liggur fyrir um þörf á umbótum samkvæmt henni er rekstur fyrirtækisins takmarkaður við rekstur einn ljósbogaofn sbr. 3. tl. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Rekstraraðili verður upplýstur um umfang úttektarinnar og úttektaraðila áður en af henni verður. Kostnaður við úttektina verður innheimtur hjá rekstraraðila í samræmi við 27. gr. sömu laga. Ekki er því fallist á umbeðinn sex mánaða úrbótafrest. Óskað er eftir að upplýsingar frá úttekt Alfsen & Gundersen AS og aðrar upplýsingar um ráðstafanir vegna tilgreindra frávika berist stofnuninni jafn óðum og þær koma fram. Þær niðurstöður kunna að leiða til afmörkunar á úttekt stofnunarinnar,“ segir í niðurstöðukafla í bréfi Umhverfisstofnunar til Sameinaðs Sílikons hf. 13. mars sl.