Nýjast á Local Suðurnes

Kaflaskil í endurskipulagningu fjármála Reykjanesbæjar – 3,6 millljarðar frá Lánasjóði sveitarfélaga

Reykjanesbær hefur fengið lánsloforð frá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð um 3,6 milljarða króna sem gerir sveitarflélaginu kleift að endurfjármagna skuldir, þar með talið skuldir Reykjaneshafnar. Lánsloforðinu er sett það skilyrði að endurskipulagning fjárhags samstæðu Reykjanesbæjar leiði til þess að markmiðum aðlögunaráætlunar fyrir árin 2017-2022, sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti þann 18. apríl 2017, verði náð og að samkomulag liggi fyrir við Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga um skilyrði varðandi frekari lántökur á tímabili aðlögunaráætlunarinnar.

Í tilkynningu Reykjanesbæ segir að frá samþykkt framangreindrar aðlögunaráætlunar hafi fulltrúar Reykjanesbæjar lagt forsendur hennar til grundvallar viðræðum við kröfuhafa og þeirri niðurstöðu sem nú liggur fyrir. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti síðan á fundi sínum í dag eftirfarandi aðgerðir vegna endurskipulagningar efnahags Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar:

Nánar um endurskipulaginu skulda Eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf.

Eignarhaldsfélaginu Fasteign verður skipt upp í tvö félög, annars vegar félag sem heldur utan um eignir sem tengjast grunnþjónustu sveitarfélagsins (EFF1) og hins vegar félag sem heldur utan um eignir sem ekki tengjast grunnþjónustu sveitarfélagsins (EFF2). Skuldir félaganna verða endurfjármagnaðar og gerðir við þau nýir leigusamningar. Leigusamningurinn við EFF1 verður til 2038 en leigusamningurinn við EFF2 til 2024. Hafi Reykjanesbær ekki náð undir 150% lögbundið skuldaviðmið í árslok 2022 getur sveitarfélagið nýtt sér sölurétt á öllu hlutafé í EFF2 til kröfuhafa félagsins og þannig losað um skuldbindingar til lengri tíma.

Reykjanesbær mun nýta sér lánafyrirgreiðslu frá Lánasjóði sveitarfélaga og taka lán sem verður endurlánað til Reykjaneshafnar. Reykjaneshöfn mun nýta lánið til þess greiða upp hluta skulda hafnarinnar, meðal annars skuldabréfaflokkana RNH 16 og RNH 27. Við endurfjármögnunina verður fjármögnun á skuldum Reykjaneshafnar á hagstæðari kjörum en nú er. Nú liggur fyrir vilji mikils meirihluta kröfuhafa Reykjaneshafnar fyrir því að fallast á uppgreiðslu og skilmálabreytingar sem lagðar hafa verið til. Hins vegar hefur borist erindi frá einum kröfuhafa þess efnis að hann sætti sig ekki við að lækka vexti frá 15. október 2015 til greiðsludags.

Ekki verða þó allar skuldir hafnarinnar greiddar upp heldur verður hluti þeirra endurfjármagnaður með veði í lóðum hafnarinnar, en sölu á lóðum er ætlað að standa undir greiðslu þeirra lána.

Afborganir af lánunum skulu greiðast eftir því sem hinar veðsettu lóðir seljast og skulu greiðslur til Landsbankans og Íslandsbanka skiptast hlutfallslega miðað við stöðu lána meðan skuld er enn útstandandi samkvæmt báðum lánum.

Með þessum aðgerðum, og ýmsum öðrum, gerir aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar ráð fyrir að sveitarfélagið nái undir lögboðið 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022. Það veltur þó á því að helstu forsendur aðlögunaráætlunar gangi eftir og að mikils aðhalds verði gætt í rekstri Reykjanesbæjar næstu ár.