Nýjast á Local Suðurnes

Efnastyrkur í ofnhúsi USi lágur miðað við það sem þekkist í samskonar iðnaði

Myndin tengist fréttinni ekki beint

Niðurstöður mælinga Norsku loftrannsóknarstofnunarinnar (NILU) á rokgjörnum lífrænum efnasamböndum (VOC) vegna kísilverksmiðju United Silicon hafa borist félaginu og Umhverfisstofnun.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu er vitnað í niðurstöður skýrslunnar, en þar segir að í engum sýnum hafi efni frá verksmiðjunni verið í skaðlegum mæli. Alls hafi 200 efni verið mæld en meðal þeirra 35 efna sem hæst mældust hafi ekkert þeirra verið á þeim kvarða sem þyki óeðlilegur í úthverfi eða þéttbýli.

Mælingarnar voru gerðar á sýnum sem tekin voru tímabilinu 21. maí til 23. júní í ár. Sýnin voru tekin í íbúðabyggð í námunda við verksmiðjuna, á lóð verksmiðjunnar og inn í henni þar sem styrkleiki efna ætti að vera hvað mestur, það er inn í ofnhúsi og síuhúsi. Þess ber þó að geta að á umræddu tímabili voru kvartanir til Umhverfisstofnunar vegna lyktar fremur fáar.

Niðurstaða rannsókna NILU er að engin skaðleg efni finnist í sýnunum í þeim styrk að þau gætu haft skaðleg áhrif á íbúa nærliggjandi svæða. Í samantekt skýrslunnar segir meðal annars að efnamælingarnar þyki dæmigerðar fyrir það sem þekkist utandyra yfir sumartíma í íbúðabyggð. Efnastyrkur í ofnhúsi var fremur lágur miðað við það sem þekkist í samskonar iðnaði, að því er segir í skýrslunni. Í síuhúsi, það er reyksíu verksmiðjunnar, voru vísbendingar um lífrænt anhýdríð sem gæti valdið lykt og tímabundinni ertingu í öndunarvegi og augum, tekið skal fram að síuhús er hluti hreinsibúnaðar verksmiðjunnar.

Í skýrslunni kemur fram að ekki hafi reynst unnt að mæla formaldehýði á umræddu tímabili. Tekið skal þó fram að Umhverfisstofnun óskaði í sumar eftir greiningu á formaldehýði í nágrenni United Silicon og í útblæstri síuhúss fyrirtækisins ásamt mælingu á öðrum gastegundum. Umsjón mælinga var í höndum Efnagreiningar Keldnaholti/Nýsköpunarmiðstöð.

 „Við teljum þetta mikilvægt gagn í vinnu við að koma verksmiðjunni í rekstrarhæft horf. Enn er þó mikið verk óunnið. Mikilvægast er að vera viss um að öryggi íbúa á svæðinu og starfsmanna sé ekki ógnað og er því niðurstöður mælinga sem þessara forgangsatriði. Við munum halda þeirri vinnu áfram, fyrir liggja tillögur frá NILU um frekari mælingar en það er ekki hægt að ráðast í þær nema leyfi fáist á því að ræsa verskmiðjuna á ný,“ segir Karen Kjartansdóttir, talsmaður United Silicon.

Í tilkynningu frá United Silicon er bent á að NILU er sjálfstæð rannsóknarstofnun með rúmlega þrjátíu ára reynslu af efnamælingum og hefur byggt upp mikið gagnasafn sem notuð eru til samanburðar.

Þá er einnig minnt á að Orkurannsóknir ehf. sjálfstætt starfandi eining innan Keilis, hafa fylgst með loftgæðum á þremur stöðum á athafasvæðinu Helguvík með sjálfvirkum mælum. Niðurstöður þeirra er hægt að sjá á vefsíðunni www.andvari.is  og  er auk þess hægt að hlaða niður með Excel eða sambærilegum hugbúnaði. Tekið skal þó fram að slökkt var á ofni verksmiðjunnar 1. september.