Nýjast á Local Suðurnes

Vilja hraða byggingu raðhúss – Samstarfsverkefni Þroskahjálpar og Sandgerðisbæjar

Á fundi bæjarráðs Sandgerðisbæjar í vikunni var farið yfir stöðu mála vegna áætlana um  byggingu 5 íbúða raðhúss við Lækjamót, en verkefnið er samstarfverkefni Þroskahjálpar og Sandgerðisbæjar. Ekki hefur reynst unnt að fara af stað af fullum krafti í framkvæmdir vegna vinnslu nýrra húsnæðislaga, meðal annars vegna þess að í drögum að frumvarpi að lögunum kom fram að Íbúðalánasjóði væri óheimilt að veita stofnframlag vegna íbúðarhúsnæðis, ef bygging þess er hafin eða kaup átt sér stað fyrir gildistöku laganna.

Nýju lögin tóku gildi þann 14. júní síðastliðinn og kveða á um að Íbúðalánasjóði og sveitarfélögum sé heimilt að veita stofnframlög að uppfylltum ákveðnum skilyrðum vegna byggingar eða kaupa íbúðarhúsnæðis sem ætlað er leigjendum sem eru undir tilteknum tekju- og eignamörkum. Stofnframlag ríkis nemur samkvæmt lögunum 18% af áætluðu stofnvirði og er háð því skilyrði að sveitarfélögin leggi til 12% stofnframlag.

Í fjárlögum er gert ráð fyrir 1.500 mkr. í stofnframlög og í reglugerð er kveðið á um að minnsta kosti 25% af því fari til sveitarfélaga og tengdra aðila. Ljúka þarf hönnun byggingarinnar svo unnt sé að áætla stofnvirði hennar. Bæjarráð Sandgerðisbæjar lýsti á fundinum yfir ánægju með að fyrir lægi hverjir vinna að hönnun hússins og hvatti til þess að unnið yrði hratt og örugglega svo mæta megi þörf fyrir húsnæði svo fljótt sem verða má.