Nýjast á Local Suðurnes

Frestur til að skila inn athugasemdum við matsáætlun kísilmálmsverksmiðju rennur út í dag

Verksmiðja Stakksbergs í Helguvík

Frestur til að skila inn athugasemdun við matsáætlun vegna kísilmálmverksmiðju Stakksbergs í Helguvík rennur út í dag, 10. júlí. Í tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir fyrirhuguðum úrbótum á verksmiðjunni, sem munu hafa áhrif á nokkra umhverfisþætti sem fjallað var um við mat á umhverfisáhrifum kísilverksmiðjunnar á sínum tíma. Sett er fram rökstudd áætlun um hvaða umhverfisþætti verður fjallað um í mati á umhverfisáhrifum breyttrar kísilverksmiðju.

Rekstur kísilverksmiðjunnar í Helguvík var stöðvaður með ákvörðun Umhverfisstofnunar þann 1. september 2017. Félagið Stakksberg ehf. hefur keypt kísilverksmiðjuna í Helguvík af þrotabúi verksmiðjunnar, sem var áður í eigu Sameinaðs Sílikons hf. Nýr eigandi hyggst framleiða kísil eins og undanfari hans, eða allt að 100.000 tonn af kísli á ári í fjórum ljósbogaofnum.

Fyrsta skref í ferli mats á umhverfisáhrifum er að framkvæmdaraðili vinnur tillögu að matsáætlun. Í áætluninni er fyrirhugaðri framkvæmd og framkvæmdasvæði lýst.  Greint er frá helstu áhrifaþáttum framkvæmdarinnar og á hvaða umhverfisþætti verður lögð áhersla í mati á umhverfisáhrifum.  Fyrirliggjandi gögnum er lýst og eftir atvikum er greint frá frekari upplýsingaöflun sem nauðsynlegt er að ráðast í til að hægt sé að meta umhverfisáhrif framkvæmdar.  Fjallað er um samræmi við gildandi skipulag og loks er farið yfir hvernig staðið verður að samráði og kynningu matsins. Drög að tillögu að matsáætlun ber að kynna umsagnaraðilum og almenningi, sem hefur tvær vikur til þess að koma á framfæri athugasemdum við tillöguna.

Drög að tillögu að matsáætlun vegna endurbóta á kísilverksmiðjunni í Helguvík má finna hér .

Frekari gögn um málið má finna á vefsíðu Stakksbergs en þar er hægt að nálgast matsskýrslu Stakksbrautar 9 ehf. frá árinu 2013, gögn Umhverfisstofnunar um starfsemi kísilverksmiðjunnar, skýrslur varðandi endurbætur á verksmiðjunni og niðurstöður mælinga á rokgjörnum lífrænum efnasamböndum sem talin eru geta valdið almenningi ónæði.

Athugasemdir við drög tillögu að matsáætlun má senda á umhverfismal@verkis.is, eða í pósti til

Verkís hf.,
b.t. Þórhildar Guðmundsdóttur
Ofanleiti 2
103 Reykjavík

Athugasemdum skal skila eigi síðar en 10. júlí 2018.