Nýjast á Local Suðurnes

Áhersla lögð á þéttingu byggðar í endurskoðuðu aðalskipulagi

Stærstu breytingarnar í endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 er minna umfang íbúðabyggða og þétting hennar þar sem ekki er gert ráð fyrir eins mikilli íbúafjölgun nú og gert var ráð fyrir í núgildandi skipulag, 2008-2024. Þá er einnig gert ráð fyrir að dregið verði úr nýjum atvinnusvæðum frá því sem áður var og lagt til að falla frá þeim hugmyndum að breyta atvinnusvæðum í byggð í íbúðarsvæði. Þetta kom fram á íbúafundi í Bergi Hljómahöll í gær.

Á fundinum í gær kom fram að þótt fjölgun í bænum fari fram úr þeim 1,5% sem gert er ráð fyrir er Reykjanesbær vel settur með skipulögð svæði. Áhersla er á þéttingu byggðar, meðal annars með því að nýta fyrrum atvinnusvæði og vannýtt svæði fyrir íbúabyggð í núverandi byggð.

Annar veigamikill þáttur í endurskoðuðu aðalskipulag er bætt umferðaröryggi á Reykjanesbraut frá Innri-Njarðvík að Flugstöð með hringtorgum, tengibrautum og breytingum á legu gatna á fjölförnustu stöðunum. Þær breytingar munu vera unnar í samræmi við samgönguáætlun og aðgerðir Vegagerðarinnar. Þá hafa breytingar orðið á verslunar- og þjónustusvæðum miðað við fyrra aðalskipulag.

Í endurskoðuninni er gert ráð fyrir að ekki verði frekari útblástursmengun og að haftarsvæðið sem nú er í gildandi aðalskipuagi verði ekki stækkað. Þar með er ekki gert ráð fyrir frekari losun á flúor og brennisteinsdíoxíð á iðnaðarsvæði í Helguvík, en þá er gert ráð fyrir bæði annarri kísilmálmverksmiðju og álveri.

Vinna við endurskoðað aðalskipulag hófst með íbúaþingi í Hljómahöll í september 2015. Þar var tekið á móti hugmyndum íbúum sem síðan var unnið úr. Í framhaldi var skipaður stýrihópur sem m.a. vann úr hugmyndunum.

Hér má nálgast auglýsingu um endurskoðað aðalskipulag og fylgiskjöl.