Nýjast á Local Suðurnes

Aldrei meiri afgangur af reglubundnum rekstri hjá Reykjanesbæ

Tekjur Reykjanesbæjar aukast, skuldir lækka og afgangur hefur aldrei verið meiri. Þetta var ljóst eftir fyrri umræðu ársreiknings Reykjanesbæjar fyrir árið 2017 á bæjarstjórnarfundi sem var að ljúka. Á milli áranna 2016 og 2017 lækkaði skuldaviðmiðið úr 208,5% í 189,55%.

Ársreikningur samstæðu Reykjanesbæjar 2017 var lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Reykjanesbæjar í dag. Í honum kemur fram að útsvarstekjur aukast verulega á milli ára m.a. vegna aukins íbúafjölda, skuldir og skuldbindingar lækka lítillega og afgangur af reglubundnum rekstri hefur aldrei verið meiri.

Samkvæmt rekstrarreikningi A-hluta bæjarsjóðs nam afgangur af rekstri 1.222 milljónum króna. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 2.203 milljónum króna. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok 2017 nam 5.079 milljónum króna og er eiginfjárhlutfallið 14,97%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 8.749 milljónum króna, skammtímaskuldir 5.688 milljónum króna og veltufjárhlutfall 1,54. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs nema 28.850 milljónum króna og er skuldaviðmið 163,38%.

Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu A og B hluta nam hagnaður af rekstri 1.321 milljón króna. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 3.781 milljón króna. Eigið fé samstæðu A og B hluta í árslok 2017 nam 14.202 milljónum króna og er eiginfjárhlutfallið 24,41%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 7.086 milljónum króna, skammtímaskuldir 7.899 milljónum króna og veltufjárhlutfall 0,9. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta nema 43.972 milljónum króna og lækka á milli ára. Skuldaviðmið fer úr 208,5% í 189,55%.

Bæjarráð og bæjarstjórn Reykjanesbæjar létu gera óháða fjárhagslega úttekt á rekstri bæjarins á árinu 2014. Afrakstur þeirrar vinnu kallast Sóknin og felur í sér fjóra þætti; í fyrsta lagi að auka framlegð í rekstri A-hluta, í öðru lagi að halda fjárfestingum í nýjum innviðum í lágmarki, í þriðja lagi að endurskipuleggja efnahag sveitarfélagsins og í fjórða lagi að stöðva fjárstreymi frá A-hluta yfir í B-hluta og gera B-hluta stofnanir og fyrirtæki sjálfbær.

Á árinu 2017 náðust samningar við kröfuhafa Reykjanesbæjar og Reykjaneshafnar um endurskipulagningu efnahags. Reykjanesbær tók lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga á árinu 2017 sem nýtt var til að greiða upp langtímaskuldir hafnarinnar fyrir utan skuld hennar við Lánasjóð sveitarfélaga. Því til viðbótar nýtti Reykjanesbær nokkur hundruð milljónir af handbæru fé til að ljúka uppgjöri við kröfuhafa hafnarinnar.

Í aðlögunaráætlun fyrir árin 2017 til 2022 er gert ráð fyrir að sveitafélagið nái undir 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022.

Með því að smella á þennan tengil má lesa ársreikning Reykjanesbæjar 2017 sem fór til fyrri umræðu í bæjarstjórn 17.4.2018.