Nýjast á Local Suðurnes

Tekjur HS Orku aukast á milli ára – Rekstrarkostnaður hækkar

Fyrirtækið kynnti árshlutareikning á dögunum

Stjórn HS Orku hf. samþykkti á fundi sínum þann 11.ágúst árshlutareikning fyrirtækisins fyrir fyrri helming ársins 2015. Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS og er í íslenskum krónum.

Helstu atriði árshlutareikningsins eru þessi:

• Rekstartekjur fyrirtækisins hækkuðu um 7% og námu 3.826 milljónum á tímabilinu, samanborið við 3.582 m.kr. á fyrri hluta ársins 2014. Lækkun á virði afleiða (framtíðarvirði orkusölusamninga sem tengjast álverði) nam 1.239 m.kr. á tímabilinu en var neikvæð um 242 m.kr. á fyrri helmingi 2014. Gengistap var 282 m.kr. á tímabilinu, samanborið við gengishagnað upp 221 m.kr. á sama tímabili 2014.

•Hagnaður tímabilsins af reglulegri starfsemi nam 142 m.kr. samanborið við 740 m.kr. hagnað á sama tímabili 2014. Heildarafkoma var hins vegar hagnaður upp á 75 m.kr. samanborið við 715 m.kr. hagnað á fyrri hluta ársins 2014.

•EBITDA jókst um 13% á milli tímabila og er alls 1.515 m.kr. á fyrri helmingi ársins 2015 en var 1.344 m.kr. á sama tímabili 2014.

• Eiginfjárhlutfall 30. júní 2015 var 58,8% en var í árslok 2014 59,7%.

•Rekstur HS Orku hf. gengur vel þrátt fyrir neikvæða afkomu af reiknuðum fjármagnsliðum. Tekjur jukust á milli ára um 244 m.kr. en rekstrarkostnaður hækkaði um 98 m.kr.. Tekjur hafa aukist bæði frá smásölumarkaði og frá stórnotendum. Rekstrarkostnaður orkuvera hefur aukist nokkuð, orkukaup hafa aukist talsvert og flutningskostnaður hækkað sömuleiðis.