Nýjast á Local Suðurnes

Nýgengi lungnakrabbameins hærra í Reykjanesbæ en á landinu öllu

Í tengslum við nýlega umræðu um mengun hafa Krabbameinsskrá Krabbameinsfélagsins borist fyrirspurnir varðandi nýgengi krabbameina í Reykjanesbæ og fer hér á eftir úttekt á því.

Svar Krabbameinsskrár við fyrirspurn Suðurnes.net má finna hér fyrir neðan, en það var einnig sent á aðra fjölmiðla:

Hjá Krabbameinsskránni miðast búseta við greiningardag og notast er við sveitarfélagskóða, en sveitarfélagið Reykjanesbær var stofnað í júní 1994. Vegna smæðar þýðisins var ákveðið að miða við 20 ára tímabil, en svo stórt tímabil gefur meiri stöðugleika og betri möguleika á að nema marktækan mun, ef hann er til staðar. Varð árabilið 1997-2016 fyrir valinu.

Niðurstöður

 Samtals greindust rúmlega 1000 krabbamein í Reykjanesbæ á þessu 20 ára tímabili. Dreifing krabbameinanna var svipuð og á landsvísu, þ.e. hæst nýgengi krabbameina var í brjóstum kvenna og  blöðruhálskirtli karla, þar á eftir í lungum og ristli hjá báðum kynjum. Hjá körlum fylgdu síðan krabbamein í þvagvegum og nýrum en hjá konunum krabbamein í legbol og leghálsi og síðan heilaæxli. Önnur mein sem greindust í hinum ýmsu líffærum voru fátíðari.

Marktækur munur fannst fyrir lungnakrabbamein og krabbamein í leghálsi á tímabilinu 2007-2016. Nýgengi lungnakrabbameins var hærra í Reykjanesbæ en á landinu öllu. Nýgengið hjá konum í Reykjanesbæ var 54 á 100.000 íbúa miðað við 33 á öllu landinu og hjá körlum var nýgengi lungnakrabbameins í Reykjanesbæ 51 á 100.000 íbúa m.v. 32 á öllu landinu.

Nýgengi leghálskrabbameins var tvöfalt hærra í Reykjanesbæ en á landinu öllu eða 18 á 100.000 íbúa miðað við 9 á landinu öllu.

Nýgengi tíðustu meinanna, þ.e. krabbameins í blöðruhálskirtli hjá körlum og brjóstum hjá konum var hins vegar nokkru lægra í Reykjanesbæ en á landinu öllu en munurinn var ekki marktækur.

Athugun á nýgengi krabbameina eftir búsetu við greiningu sýnir svipað mynstur í Reykjanesbæ og á landinu öllu. Nýgengi krabbameins í lungum var þó marktækt hærra í Reykjanesbæ en á landinu öllu, sem sennilega orsakast af hárri tíðni reykinga í Reykjanesbæ, en 85% lungnakrabbameina orsakast af reykingum. Einnig er líklegt að hækkuð tíðni leghálskrabbameins tengist lágri mætingu í leit. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að aðrar orsakir skýri einhvern hluta af hækkuðu nýgengi þessara tveggja gerða krabbameina.

Þar sem reykingatíðni hefur dregist mjög saman í Reykjanesbæ síðustu áratugi, og jafnvel meira en á landsvísu, má búast við að talsvert dragi úr tíðni lungnakrabbameins og fleiri langvinnra sjúkdóma á næstu áratugum ef vel gengur að viðhalda þessum góða árangri.